Werner Károly Zsolt +36 20/945 1088 werner@wernermuvek.hu

CSOK 2018-ban-Családi adó-visszatérítés!

Negyedik cikkünkben a teljesség igénye nélkül áttekintjük, hogy a családi adó-visszatérítési támogatás és a családi otthon teremtési kedvezmény igénylésekor Építés esetén mit fogad el az állami támogatás feltétel rendszere Bekerülési költségnek!


Mi számít bekerülési költségnek az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén?

Hogyan kell igazolni a lakás műszaki megfelelőségét?

A felsorolt kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

– a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

– a lakások rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, a lomkamra,
  • melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
  • egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
  • a gépjárműtároló helyiség építési költségei,

– a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

– a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés –ide értve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

– a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

– távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

– az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

– az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

– az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Hogyan kell igazolni a lakás műszaki állapotának megfelelőségét?

A lakás műszaki állapotának – ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, amelyet a hitelintézetnek helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel kell vizsgálnia.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát.

A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el kérelmet.

Köszönjük kedves olvasóink eddigi figyelmét!

Cikksorozatunk következő részében további hasznos áttekintést nyújtunk arról, hogy

Hogyan kell igazolni az otthonteremtési kamattámogatás, a családi otthonteremtési kedvezmény és az adó-visszatérítési támogatás együttes igénybevételénél, hogy az igénylő köztartozásmentes adózó és legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik?”